top of page

Chronologie misstanden

Chronologisch een aantal VVD-verlakkerijen:

. ? -?- 20: Rutte ‘belooft’ dat Nederland niet zal opdraaien voor het ontbreken straks van de

                 bijdrage van Engeland aan de EU, wegens hun Brexit. Het gemis voor de EU is

                 jaarlijks 13 miljard <zie hier>  En hij zegt: ik kan niet beloven dat de EU-begroting

                 niet weer omhoog gaat!

. 28-2-19: VVD zit in Europees Parlement in de ALDE coalitie, met de VLD van België, met angst-

                 aanjagende eurofiel Guy Verhofstadt, die Europa wil laten samengaan met Afrika, om

                 zo 1 blok te vormen 'tegen China'. Volledig realiteitszin kwijt. Zie: <zie hier>

. 30-1-19: VVD WEER door de knieën in/met een Kinderpardon. De zoveelste keer. 

                - dds: vvd-gaat-door-de-knieen-voor-pardontrio-cda-cu-en-d66-krijgen-hun-kinderpardon/

                - volkskrant: kinderpardon-vvd-na-coalitie-akk-onder-vuur-van-electorale-concurrenten

                - https://www.pvv.nl/wilders inbreng-debat-over-versoepeling-van-het-kinderpardon.html

. 12-1-19: Dijkhof doet stoer in interview met de Telegraaf: ‘’wij tekenen niet zomaar het klimaat-

                akkoord. Als ik moet kiezen tussen politiek en burger, kies ik altijd voor de burger’’.

                https://www.telegraaf.nl/nieuws/3014754/vvd-nee-tegen-klimaatakkoord

                Wat een gotspe! Ze laten de gewone burgers al 10 jaar in hun eigen sop gaarkoken!

                Gelukkig: driekwart van NL doorziet valse Dijkhof: hun klimaatwoede is gewoon ver-

                kiezingsretoriek:  

                pech voor verraderlijke Dijkhoff / VVD: klimaatakkoord scepsis is verkiezingsretoriek

.  7-1-19: VVD burg. Krikke van Den Haag hield geen goed toezicht op brandstapelbouw. 

                En wast daarná haar handen schoon! In Arnhem was ze ook al een ramp. Nu weer.

                Verantwoordelijkheid afschuiven. Krikke heeft alle eigenschappen van een zwakke &

                gladde bestuurder. Net als in kwestie Willie Dille. https://frontbencher.nl/ontsla-krikke/

.  2-1-19: Stijging vaste lasten. Alle belastingen gaan omhoog; ozb, energie (dat alleen al is ca

                € 300 per huishouden), rioolbelasting, 6% btw naar 9%, enz. In totaal circa € 700 per h/h

.-  2018:  Rutte geeft wederom stuk soevereiniteit Nl weg aan Brussel:

               Premier Mark Rutte is er na anderhalf jaar hevig tegenstribbelen op 16 dec 2018 mee

               akkoord gegaan dat de eurozone een eigen begroting krijgt.” Brussel gaat voortaan voor

               50% onze begroting bepalen. https://tpo.nl/Rutte-schoothondje-merkel-en-macron/ .

.-  2018:  Rutte: Gaat akkoord met VN migratie-pact ‘Marrakech’.  

               De premier denkt werkelijk dat dit pact de remigratie gaat bevorderen. En de migratie

               In goede banen gaat leiden. Nederlanders betalen zich scheel aan immigranten. Eén

               immigrant kost gemiddeld 100.000 euro. Islam wordt geen enkel halt toegeroepen maar

               omarmt. Pure omvolking.  https://nos.nl/rutte-kabinet-positief-over-marrakech.html

.-  2018:  Rutte: ‘’CPB laat zien: 96% gaat er op vooruit. Huishoudens gemiddeld € 500,-‘’ . 

               Bij de algemene politieke beschouwingen in sept 2018, voor 2019, stelt Rutte het

               bovenstaande. Door alle lastenverzwaringen is zijn stelling echter puur bedrog: 

               https://www.youtube.com/watch?v=p935kaultlI

.-  2018:  Afschaffing dividend-belasting doordrammen, ondanks 80% vd nederlanders tégen.

               10 jaar geleden belofte gedaan aan de multinationals, waar Rutte zelf ook gewerkt heeft.

               The old boys network. Met het klimaat-akkoord had hij hen al in de gordijnen gejaagd.

               Vele jaren geleden met het aanvankelijk instemmen van de inkomens-afhankelijke ziekte-

               kostenverzekering (Rutte I) ook al. Dus hij moest wat terugdoen. Hij zette dus nu die joker

               in. Fiasco met Unilever die helemaal niet vanuit Engeland naar Nederland komt.

               De grote bedrijven bepalen voor nog maar 9% onze economie qua werkgelegenheid. Het

               MKB is vele malen belangrijker <zie hier>.

               Rutte loog dat het 1,4 miljard zou kosten, bleek 2 miljard te zijn. Jaarlijks! <zie hier>

.-  2018:  De claim van VVD-minister Wiebes (Klimaat) over de komst van het eerste windmolen-

                park op zee zonder subsidie blijkt onterecht. Volgens de Algemene Rekenkamer pompt

                de overheid wel degelijk belastinggeld in de windparken. (zie mei 2010...)

                https://www.telegraaf.nl/nieuws/2607543/windmolenparken-draaien-wel-op-subsidie

.-  2018:  DGA-taks raakt het MKB hard. Reportage EenVandaag. <zie hier>

               Rutte is helemaal niet voor het MKB. Hoewel velen dat nog denken. Hij is voor de grote

               Jongens, de corporate boys. VNO/NCW ipv MKB Nederland/ONL. Dat is heel erg fout.

               Er is NIETS gedaan aan vermindering regelgeving. Niets aan stimulering mogelijkheden

               om te ondernemen. Er zijn onzinnige regels aangenomen. Waaronder de WWZ: een ge-

               drocht en enorme miskleun van Asscher waar hij NIETS tegen gedaan heeft. 

.-  2018:  Klimaatakkoord- Nl moet van het gas af. Onbetaalbaar. Waanzin. Onnodig.

               Van gas af; heel veel landen in de wereld gaan juist over op gas! Is relatief schoon. Veel

               Schoner dan steenkolen-gasfabrieken. Duitsland gaat russisch gas importeren via pijplijn

               NordStream2. En dan gaan wij van het gas af?? Elsevier: blijf van het gas af. Uitleg:

               https://www.climategate.nl/2018/09/syp-wynia-over-econ-gevolgen-van-gastransitie

 

.- 2017:  De VVD-top van het ministerie van Justitie en Veiligheid (Opstelten en Teeven) liet 'onaf-

              hankelijke' rapporten van WODC-onderzoeken in 2013 en 2014 aangaande het coffee-

              shopbeleid aanpassen. Leden VVD 2e kamer-fractie in de 2e kamer vragen nu verschrikt

              of er meer onderzoeken zijn waarbij er werd gemanipuleerd. Deze WODC-kwestie past

              nmlk in het rijtje van al die andere faaldossiers. Er waren altijd VVD'ers betrokken bij die

              cultuur van stilhouden en aanpassen. <zie hier>.

 

.- 2017:  VVD/Rutte negeert 1,5 miljoen kiezers (PVV): sluit de 2e partij van Nederland uit. Op

              voorhand al. En gaat inderdaad na de uitslag niet eens praten met ze. Zeer ondemocra-

              tisch. Totale uitsluiting wegens persoonlijke vete van Rutte met Wilders. Rutte wil samen-

              werken met GL/Klaver! Want ‘die levert’. Geeft hem 2x de kans. Praat er weken lang mee.

              Zelfs al zou PVV de grootste zijn; VVD wil niet: www.vvd.nl/ik-wil-niet-vvd-met-pvv/

 

.- 2017:  VVD-Minister Ard vd Steur moet opstappen wegens achterhouden info over de Teeven-

              deal aan de kamer <zie hier>. Hij was er net. Gebruikte ambassade Parijs voor een prive-

              feestje overigens..  <zie hier>

 

.- 2016:  Bevolking zegt ‘nee’ bij referendum Oekraïne, maar Rutte maakt gewoon een ‘’inleg-

              velletje’’. Guy Verhofstadt die net als D66 en de VVD in de Europese ALDE fractie zit, 

              heeft namelijk grote persoonlijke financiële belangen in de Oekraïne. <Zie hier>

 

.- 2015: Gestuntel met het bonnetje van de Teevendeal. Teeven en Opstelten moeten opstap-

             pen. Kamervoorzitster Van Miltenburg ook. Rutte had nog een tijd Opstelten verdedigd 

             maar die bleek sowieso al oud, moe en incapabel. Rutte stelt corpsbal (ex Minerva-lid)

             Van der Steur aan. VVD: een partij voor studentikoze korpsballen: Teeven was nooit lid

             van de stud.ver Minerva dus ja; dan wordt je ook geen minister natuurlijk, namens de VVD

 

.- 2015: Rutte betaalt nóg eens 446 miljoen aan de EU. Tweede naheffing van ze…<zie hier>

 

.- 2014: Wet Werk en Zekerheid (WWZ) voor particulieren/ ZZP-ers van PvdA-Asscher. Is door

             de VVD NIETS aangedaan om het tegen te houden. De wet is een gedrocht. Die ook nog

             eens averechts werkte. Een miljoen ZZP-ers kregen ineens minder opdrachten. Wet staat

             nu ‘geparkeerd’. In afwachting op evaluatie. Asscher was al brekebeen in Amsterdam. De

             VVD liet hem gewoon doen. VVD de partij voor zelfstandigen? Welnee, totaal niet (meer).

              

.- 2014:  VVD-staatssecretaris Weekers moet opstappen; wegens Belastingdienst veel te laat

              uitbetalen van toeslagen aan tienduizenden nederlanders… Weekers incapabel. <zie hier>

 

.- 2014:  EU komt met naheffing: 642 miljoen: Rutte: ‘’we zijn onaangenaamd verrast. We gaan

              dit tot de bodem uitzoeken’’.Welnee, hij betaalt gewoon...☹. zocht helemaal niks uit

              Opmerking was voor de bühne.

 

.- 2014:  "Laat 1 ding duidelijk zijn, de onderste steen moet boven" (MH17) < op YT zie hier>

              http://www.novini.nl/rutte-weet-precies-er-is-gebeurd-mh17/

              Over MH17: Deze twee onderzoekers weten méér over deze kwestie dan alle andere

              Onderzoekers in NL bij elkaar. In dit artikel, deel 4 : ONDERSTE STEEN RUTTE, JIT en

              De ONDERZOEKSRAAD:

              Mark Rutte beloofde de onderste steen boven te halen. Dat lijkt hem nog niet te zijn

              gelukt. Hebben jullie de indruk dat het kabinet zijn best heeft gedaan?

              MAX: Nee. Ik denk dat Rutte de boel zit te rekken.Hij is totaal niet geïnteresseerd in de

              waarheid.

              MARCEL: Totaal niet. Ik denk ook dat Rutte de boel zit te rekken. Hij houdt de nabestaan-

              den voor de gek, en is totaal niet geïnteresseerd in de waarheid. Ik houd op mijn website

              een lijst bij met dingen bij die er op duiden dat de Nederlandse overheid de onderste steen

              helemaal niet boven wil halen. Ik heb inmiddels 89 indicaties geteld. Geopolitiek gezien 

              heeft hij er geen belang bij de onderste steen boven te krijgen. Met Oekraïne is wel duidelijk

              hoe de belangen liggen. We zijn voor Jan met de korte achternaam naar de stembus gegaan,

              om onze stem te laten horen over het associatieakkoord met Oekraïne. Maar ook Rusland is

              voor Nederland van belang, alleen al vanwege de levering van gas. Dus ik denk niet dat

              Rutte het lef heeft de onderste steen echt boven te krijgen. Rutte zegt dat hij de onderste

              steen boven wil krijgen, maar zelfs de bovenste steen verbergt hij.

 

.- 2013:  het schrappen van de algemene heffingskorting voor hogere inkomens. <zie hier>

 

.- 2012: -  Inkomens-afhankelijke ziektekosten bijdrage. Teruggedraaid na een storm van protest.

             -  “1000 euro voor iedere werkende Nederlander" <op YouTube zie hier>    

             -  "Geen cent meer naar Griekenland"  <op YouTube zie hier>    

 

.- 2012: handen af van de Hypotheekrente aftrek (HRA). Is tóch aan gemorreld. Waarschuwt voor

             het ‘grote socialistische gevaar’, maar roept in 2014 dat de samenwerking met de PvdA zo

             geweldig is. Terwijl hij eerder over de PVV zei dat hun economische plannen 'nog erger en 

             linkser zijn dan die van de PvdA'.

 

.- 2010:  Op 23 mei, in het RTL4 premiers-debat, Rutte loog zijn stemmers voor: als ze op de VVD

             zouden stemmen dan 'kwam er een einde aan subsidies naar windmolens' en konden onze

             ouderen goed verzorgd worden. Maar dit bleek alwéér een leugen. Zie ook sep 2018.

             Op YouYube  <zie hier>     

.- 2008: ‘VVD maakt maakt ruk naar links’ item op Geen Stijl. VVD gaat zich met het milieu bezig

             houden. Reaguurder: Dat vond ik toch echt een taak voor GroenLinks. Maar laten we eerlijk

             zijn, een béétje rekening met het milieu houden is zo slecht nog niet. Dit is gewoon een plan

             van de VVD om meer stemmers te trekken. Zo lang ze verder maar geen linkse stappen wil-

             len gaan ondernemen, is het nog steeds mijn partij. - <zie hier> 

 

.- 2006: VVD schaft het ziekenfonds af en privatiseert de boel ondanks alle adviezen het niet te doen.                 Onder het mom van dat het 'beter en goedkoper' wordt dankzij de marktwerking, is het

             tegendeel inmiddels meer dan bewezen. Ziekenhuizen verdwijnen en vele duizenden men-

             sen zijn in een financiële ramp terecht gekomen ondanks de (te lage) toeslag, en lijden nog

             steeds aan de gevolgen tot de dag van vandaag.

             https://zoek.officielebekendmakingen.nl/h-tk-20172018-5-9.html

             https://www.nrc.nl/nieuws/2016/01/16/tweeslachtige-zorg-1576506-a567212

.- 2006: Lijsttrekker Rutte niet succesvol. De VVD verloor bij de verkiezingen dit jaar zes zetels

             en belandde in de oppositie. De interne ver­deeldheid had scherpe vormen aangenomen; 

             de politiek aanvoerder trad af.  <zie hier> 

 

.- 2004: D66 weigert in te gaan op avances van VVD-top. Rutte wil fuseren.  <zie hier>

 

.- 2004: Wilders uit de VVD. Begint eigen partij: de PVV. Vanwege VVD-mogelijkheid van toelating

             Turkije bij de EU. <zie hier>

 

.- 2002: Machtsstrijd Rutte met Verdonk

 

.- 1997: Minister Van Aartsen voor fusie VVD en D66  <zie hier>

 

 

                      KENT U NOG MEERDERE VVD-MISSTANDEN EN -BEDROG? 

 

                                            Meldt het aan: info@oprechts.nu !

bottom of page